Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tæt på historien – Hollænderen

På de samme arealer, hvor der engang gik travle fabriksarbejdere rundt i gaderne, og store papirmaskiner fyldte hallerne, blomstrer der nu et nyt kvarter op. Historien, bygningerne og kulturarven fra fortiden som papirfabrik har skabt det fundament, der gør dette nye kvarter helt specielt. I den kommende serie af nyhedsbreve vil vi gå tæt på Dalum Papirfabriks unikke historie, hylde fabriksområdet spændende kulturarv og foreningen mellem moderne arkitektur og bevaringsværdige bygninger.  

På den nordøstlige del af fabriksgrunden ligger Hollænderen, en høj, rød industribygning i fire etager, der tidligere har huset en maskine til findeling af klude og papirmasse til produktionen. Det er netop denne maskine, der ligger til baggrund for kaldenavnet “Hollænderen”.

Maskinen, der blev opfundet i Holland, var en industriel revolution inden for papirfremstilling. Hollænderen kunne sønderrive og male materialet til papirfremstillingen meget hurtigere og bedre end de gamle stampeværker. Maskinen satte papirmagere i stand til at fremstille papir af hidtil uhørt kvalitet.

Et vigtigt delelement i Hollænderen var de roterende, knivbelagte valser, der sønderrev tekstilerne til den ønskede fiberstørrelse til brug i papiret. Da valsen havde 100-200 omdrejninger i minuttet, gav det således ca. 3500-4800 klip i sekundet.

Mindet om denne revolutionerende maskine vil blive foreviget med to vejnavne i det nye kvarter – vejen Hollænderen vil løbe fra øst til vest langs den nordlige del af grunden og Valsen vil sno sig gennem hele området fra syd mod nord.

Hollænderen var det vådeste og koldeste område på fabrikken. Foto: Dalum-Hjallese Lokalarkiv & Lokalhistoriske Forening

Hollænderen i 1965. Foto: Dalum-Hjallese Lokalarkiv & Lokalhistoriske Forening

I fremtiden vil denne ikoniske bygning bestå af New Yorker-inspirerede lejligheder i varierende størrelse og karakter og kan dermed skabe rammerne for både børnefamilier, unge, voksne og ældre. Mange af lejlighederne vil have privat altan med udsigt til Odense Å.
De industrielle rammer bevares, mens lejlighederne udstyres indvendigt med eksklusive og moderne materialer. Hollænderen bliver et harmonisk møde mellem fortid, nutid og fremtid. 

Skitse af fremtidige boliger i Hollænderen og PM6 (papirmaskine nr. 6)

De store støbejernsvinduer, der giver bygningen karakter, bevares og suppleres af nye elementer. Blandt andet tilføjes mere dybde til facaden med de tilbagetrukne altaner, der samtidig respekterer det industrielle facadeudtryk. Altanerne får en karakterfuld rød farve, som en reference til den industrielle røde farve fra fabrikkens konstruktioner.

Kig mod Hollænderen fra vejen Valsen. Visualisering – forbehold for ændringer 

Vidste du…

Maskinen “Hollænderen” blev opfundet i Holland og gav hollandske papirmagere en betydelig fordel i forhold til deres europæiske konkurrenter. Derfor prøvede andre lande i Europa at få fingre i hemmeligheden bag maskinens konstruktion, typisk ved at forsøge at hente en hollandsk papirmager til deres fabrik. 

Følg med i projektets udvikling© 2022 Dalumpapirfabrik