Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tæt på historien – PM7

På de samme arealer, hvor der engang gik travle fabriksarbejdere rundt i gaderne og store papirmaskiner fyldte hallerne, blomstrer der nu et nyt kvarter op. Historien, bygningerne og kulturarven fra fortiden som papirfabrik har skabt det fundament, der gør dette nye kvarter helt specielt. I den kommende serie af nyhedsbreve vil vi gå tæt på Dalum Papirfabriks unikke historie, hylde fabriksområdet spændende kulturarv og foreningen mellem moderne arkitektur og bevaringsværdige bygninger. 

Den moderne bygning i jernbetonplader og røde mursten har tidligere huset papirmaskine nr. 7, og bygningen bliver derfor omtalt som PM7. Papirmaskine nr. 7 ankom til Dalum i 1970, og den målte 100x10x10 meter. Det var således den største og hurtigste maskine på fabrikken, og den producerede 750 meter papir per minut og 90.000 ton papir om året. PM7 var den sidste aktive papirmaskine ved fabrikkens ophør i 2012.

Bygningen, der husede PM7, vidner om udviklingen på papirfabrikken, hvor produktionsprocessen effektiviseres, og den industrielle byggeskik i moderne tid ændres. PM7 står i stor kontrast til de omkringliggende bygninger fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Ikke mindst størrelsesskalaen mellem PM7 og de resterende bygninger illustrerer springet fra den tidlige dampbaserede industri med relativt små forhold og til de gigantiske, moderne rammer, som den effektiviseredet produktion krævede. 

Med udvidelsen af PM6 og PM7 steg energibehovet til produktionen markant, og man opførte derfor et større kulfyret kraftværk øst for Odense Å. Kraftværket eksisterer stadig og er i dag flis-fyret. 

PM (Papirmaskine) 7, 1970  – Foto: Dalum-Hjallese Lokalarkiv & Lokalhistoriske Forening

PM7 vil i fremtiden bestå af skønne lejligheder i varierende størrelse og karakter og kan dermed skabe rammerne for både børnefamilier, unge, voksne og ældre. Bygningen vil få en synlig, bevaret betonkonstruktion og med facader i røde tegl, der understreger den industrielle karakter i området. 

Langs PM7 etableres et øst-vestgående strøg kaldet ”Kulturaksen”, der skaber forbindelse mellem by og natur – fra Dalumvej mod Odense Å og det grønne landskab.  

Kulturaksen bliver et fællesskabsfremmende byrum for hele området, hvor hyggelige opholdssteder med bænke og træer vil indbyde naboer, gæster og besøgende til at mødes. For enden af Kulturaksen, ved vandkanten af Odense Å, planlægges en solrig terrasse og ankomstplads i forskudte plan.

Kulturaksen vil formidle og fortolke kulturhistorien omkring Dalum Papirfabrik. Igennem materialer, teksturer og bevarede elementer skabes der en sammenhængende fortælling om papirprocessen. Om at gå fra træ til papir, fra den forvitrede og ru bark til det glatte blanke papir.

Vidste du…

at fabrikken producerede noget af verdens mest miljøvenlige genbrugspapir under navnet Cyclus. Internationale modegiganter som Diesel og Versace samt WWF World Wildlife Fund gjorde blandt andet brug af det miljøvenlige genbrugspapir.

Følg med i projektets udvikling© 2022 Dalumpapirfabrik