Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tæt på historien – Shedtagene

De fleste kender bedst Dalum Papirfabrik fra det karakteristiske bølgende tag ud mod Dalumvej. Det særprægede shedtag – også kaldet et savtag – stammer oprindeligt fra England og ses ofte anvendt på fabriksbygninger rundt om i Danmark. Shedtaget på Dalum Papirfabrik blev konstrueret således, at man fik jævnt dagslysindfald i alle lagerhallerne – tidligere kendt som kalandersalene. Da papiret ikke måtte få direkte sollys, vender vinduerne mod nord for at minimere solens skadelige effekt. 

De rummelige lagerhaller, der tilsammen danner en over 260 meter lang facade mod Dalumvej, vidner om det store behov for lagerplads, som papirproduktionen krævede. Det var i disse haller, at de mange tusind tons papir blev opbevaret i store ruller.

I fremtiden vil facaden og shedtagene stadig være områdets ansigt udadtil og berette om områdets gamle og nye historie. Nogle steder vil facaden også prydes med grønne klatreplanter, der understreger områdets nærhed til den smukke natur.

Tidligere afskærmede shedtagsbygninger ind til Dalum Papirfabrik, men i den nye bydel åbnes facaden op, så forbipasserende kan kigge ind, gå sig en tur i de grønne områder imellem bygningerne eller langs Odense Å.  

Der skabes desuden en ny adgangsvej for cyklende og gående fra Dalumvej. Den nye adgangsvej fører ind til den centrale byplads og Kulturaksen.

Ny ankomstvej fra Dalumvej. Visualisering – forbehold for ændringer

En nem tilgang til dagligvarer skal være en selvfølge for de kommende beboere på Dalum Papirfabrik. Ved den nye adgangsvej flytter Netto ind med deres helt nye koncept, hvor butikken har et særligt fokus på frugt, grønt og nemme måltider.

Foruden en ny netto, vil de nordlige haller rumme erhvervskontorer.  De sydlige haller blive brugt til overdækket parkering for beboere og besøgende. 

Ny ankomstvej og dagligvareforretning. Visualisering – forbehold for ændringer

Vidste du…

I bygninger der havde shedtage, kunne man sløjfe sidevinduer. Dermed blev der skabt mere vægplads, men ikke mindst blev arbejderne ikke distraheret af alt det, der foregik ude på gaden.

Følg med i projektets udvikling© 2022 Dalumpapirfabrik