Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ingeniørkunst og 3D-modellering

DALUM PAPIRFABRIK – OKTOBER 2020 

Det hårde arbejde betaler sig! Man kan tydeligt se de store fremskridt, vi gør på projektet. 

Ovenstående luftfoto er fra oktober 2020. I venstre side af billedet ses store bunker med knust beton fra den igangværende nedbrydning af bygninger. Vi genbruger den knuste beton til at forbelaste grunden, hvilket vil sikre bæreevnen for de fremtidige veje i området og forebygge mod sætningsskader og revner i fundamentet. Dette gøres i praksis ved at lægge ekstra meget vægt på grunden og dermed presse de nedre jordlag sammen. 

Forandring i Odense Å

Bare rolig – Odense Å er ikke ved at tørre ud. Forklaringen på den lave vandstand skyldes, at Odense Kommune for nyligt fjernede vandløbsspærringen ved Dalum Papirfabrik.

Effekten blev som forventet – som at hive proppen op af et badekar. Med tiden vil det nye-‘gamle’ og naturlige å-forløb se mere rigtigt ud. Formålet med at bringe åen tilbage til sit naturlige forløb er at skabe et bedre vandmiljø;

” På den korte bane vil ændringerne være meget synlige, fordi der på kort tid er sket en markant forandring, men alt i alt vil naturen trives efter nedbrydningen af opstemningen “

– Jan Hald Kjeldsen

RÆKKEHUSE SET FRA ODENSE Å – VISUALISERING, FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Ingeniørkunst og 3D-modellering

Forvandlingen af Dalum Papirfabrik kræver både moderne teknik og dygtig ingeniørkunst for at gøre vision til virkelighed. Vores ingeniører fra Niras fortæller om arbejdet på papirfabrikken og de problemstillinger, der opstår, når moderne arkitektur skal forenes med bevaringsværdige bygninger

NEDTAGNING AF BYGNING HVOR PAPIRMASKINE NR. 6 HAR VÆRET

Vidste du…

at PM står for Papirmaskine. Dalum Papirfabrik har igennem tiden rådet over 7 papirmaskiner. De store papirmaskinhaller blev navngivet efter papirmaskinens nummer – for eksempel PM6.
Den første papirmaskine ankom til Dalum Papirfabrik i 1874.

Følg med i projektets udvikling© 2022 Dalumpapirfabrik